Konstruktér

Modul Konstruktér pomáhá zjednodušit a urychlit práci konstruktéra. Zrychluje a zpřesňuje tvorbu výkresové dokumentace.
  • Funkce pro vytvoření kusovníku až s osmi provedeními.
  • Převzetí pozic z kusovníku do pozic na výkresu sestavy.
  • Export vytvořeného kusovník do Excelovského souboru.
  • Možnost ruční editace a úpravy pozic v kusovníku.
  • Hlídání pozic již vytvořeného kusovníku proti změně.
  • Vyloučení informační položky z kusovníku.
  • Elektronický zásobník pro vyplnění informací o dílu.
  • Schválení kusovníku i souborů projektu elektronickým podpisem.
  • Při vytváření kusovníku se soubory automaticky seřadí. S tímto pořadím lze libovolně manipulovat a měnit.
  • U již vytvořeného kusovníku je možno nové soubory pouze posouvat na prázdné pozice kusovníku.
  • Již vytvořené kusovníky lze opět načítat do programu Asistent CAD. Tato funkce umožňuje výměnu souborové dokumentace mezi uživateli.
     
Na tomto obrázku je zobrazen formulář kusovníku. V horní tabulce jsou vybrané soubory, ze kterých se vytváří kusovník. V druhé tabulce je zásobník materiálu. Ve třetí tabulce jsou soubory sestav, pro které se dělá kusovník. Pod tabulkou jsou příkazová tlačítka pro vytvoření a editaci kusovníku. Kusovník pracuje v několika režimech. Ukázka vygenerovaného kusovníku pomocí makra v programu Asistent CAD pro Excel. Toto makro umožňuje libovolné nastavení grafického zobrazení údajů.


Video ukázka:

Video ukázka 1: Kopie sestavy
Podporovaný software:
© Stanislav Kubiš 2011 - 2024, tel. +420 739 421 468 , info@asistentcad.cz